Otevřené profily

 • profil otevřený L nerovnoramenný
 • profil otevřený L rovnoramenný
 • profil otevřený U nerovnoramenný
 • profil otevřený U rovnoramenný

Plechy

 • plechy černé válcované pozinkované
 • plechy černé válcované za studena
 • plechy černé válcované za tepla
 • plechy černé válcované za tepla – vzorované ( slza, reliéf )

Betonářská ocel

 • žebírková ( v tyčích )
 • kari sítě

Ocel za studena tažená

 • čtvercová
 • kruhová
 • plochá

Profilová ocel za tepla válcovaná

 • tyč čtvercová
 • tyč kruhová
 • tyč plochá
 • tyč průřezu HEA
 • tyč průřezu HEB
 • tyč průřezu IPN
 • tyč průřezu L nerovnoramenného
 • tyč průřezu L rovnoramenného
 • tyč průřezu T
 • tyč průřezu UPN
 • tyč průřezu UPE
 • tyč průřezu IPE

Trubky a uzavřené profily

 • trubky bezešvé hladké
 • trubky konstrukční – podélně černé
 • trubky přesné kalibrované – tažené za studena
 • trubky svařované – závitové – pozinkované
 • trubky závitové – podélně svařované
 • uzavřené profily s obdelníkovým průřezem ( jekl )
 • uzavřené profily se čtvercovým průřezem ( jekl )
 • speciální vratové profily
Atesty přihlášení